Politika cookies

POLITIKA COOKIES

 

MAJOWO.CZ

 

Čo sú zásady používania súborov cookie?

Tieto Zásady používania súborov cookie, ktoré sú rozšírením Zásad ochrany osobných údajov Internetového obchodu, pokrývajú podrobné otázky týkajúce sa nášho používania súborov cookie, pixelových kódov a implementácie iných internetových technológií a spracúvania osobných údajov pomocou nich.

 

V týchto Zásadách nájdete informácie o:

 

🡪 čo sú cookies a aké sú ich typy,

🡪 aké internetové technológie sa používajú na našej webovej stránke,

🡪 aké údaje spracúvame,

🡪 ako a na aké účely používame údaje,

🡪 komu a ako posielame údaje,

🡪 ako dlho uchovávame informácie obsiahnuté v súboroch cookie.

 

Zásady používania súborov cookie Internetového obchodu nepredstavujú zdroj povinností pre fyzickú osobu, ktorá si prezerá zdroje Internetového obchodu bez vytvorenia zákazníckeho účtu a uskutočnenia nákupu (ďalej len: návštevník), zákazník internetového obchodu. Slúži len na informačné účely a nepredstavuje zmluvu ani predpisy. Platí to vo všetkých záležitostiach, ktoré neupravujú Zásady používania súborov cookie  alebo Pravidlá internetového obchodu.

 

Kontaktné údaje.

Majowo Sp. z o. so sídlom v Rzeszowe na ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, KRS : 0001014734 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 5170432899, REGON: 524284799 (ďalej len: správca). Kontakt: info@majowo.pl

 

 1. Používa naša stránka cookies?

Áno, naša webová stránka, rovnako ako väčšina webových stránok, používa súbory cookie. Zásady používania súborov cookie sa vzťahujú na zákazníkov internetového obchodu aj návštevníkov internetového obchodu, t. j. používateľov, ktorí si prehliadajú obsah obchodu, ale neuskutočňujú nákupy. Zásady sa vzťahujú aj na hosťa, ktorý nie je registrovaným zákazníkom a nakupuje v našom obchode, ale bez registrácie zákazníckeho účtu.

 

Webová stránka tiež používa funkcie podobné cookies. Preto by sa na tieto technológie mali vzťahovať aj ustanovenia Zásad používania súborov cookie nižšie.

 

 1. Čo sú cookies?

Cookies sú IT dáta, najmä malé textové informácie, uložené na koncových zariadeniach užívateľov, napríklad na počítači, tablete alebo mobilnom telefóne, ktoré môže čítať náš ICT systém (vlastné cookies) alebo ICT systém tretích strán (cookies tretie strany).tretie strany). Tieto súbory vám umožňujú rozpoznať zariadenie používateľa a správne zobraziť webovú stránku prispôsobenú vašim individuálnym preferenciám, umožňujú vám zobraziť webovú stránku v jazyku používateľa „zapamätanom“ týmito súbormi, ako aj využívať ďalšie nastavenia webovej stránky zvolené používateľom. „Cookies“ zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

 

Pixel je softvérový kód, ktorý vám umožňuje sledovať návštevníkov webových stránok a ich správanie na webových stránkach, na ktorých sú umiestnené pixely. To môže siahať od základného sledovania toho, či osoba navštívila webovú stránku, až po podrobné sledovanie akcií, ako je pridanie produktu do košíka, výber produktu, odoslanie formulára atď. Pixel môže odoslať zhromaždené informácie tretej strane, t. j. poskytovateľovi kódu.

 

 1. Na aký účel používame cookies?

Cookies a ďalšie internetové technológie používame na:

 

  1. zabezpečenie prevádzky, bezpečnosti a spoľahlivosti našej webovej stránky;

  2. prispôsobenie obsahu Webovej stránky preferenciám Zákazníka alebo Návštevníka a optimalizácia používania Webovej stránky. Tieto súbory umožňujú uložiť voľby používateľa týkajúce sa jazyka, prehliadača, nastavenia vybraných prvkov Webovej stránky alebo odhlásenia sa z profilovanej reklamy, ako aj ukladať informácie o polohe používateľa;

  3. na uľahčenie prihlásenia do Zákazníckeho účtu;

  4. analyzovať a vytvárať štatistiky, ktoré pomáhajú pochopiť, ako návštevníci webovej stránky využívajú jej funkčnosť, čo umožňuje zlepšiť jej štruktúru a obsah;

  5. na reklamné účely (vrátane remarketingu, opätovného zacielenia) a prepojenie so sociálnymi médiami, zobrazovanie behaviorálnej reklamy pomocou nástroja Google Ads, ktorej cieľom je poskytnúť návštevníkom a zákazníkom reklamný obsah prispôsobený ich záujmom alebo profilom, možno použiť aj na zobrazovanie reklám mimo webových stránok (aj pomocou tzv. cookies tretích strán), teda našich reklamných partnerov. Naším cieľom je vyvinúť reklamnú ponuku, ktorá bude atraktívna a výhodná pre našich príjemcov, preto v rámci behaviorálnej reklamy môže Zákazník a Návštevník vidieť predovšetkým informácie o produktoch alebo službách, ktoré si už prezrel alebo skontroloval na našej Webovej stránke. .

 

 1. Spracúvajú sa osobné údaje v súboroch cookie?

Áno, vybrané cookies môžu v niektorých situáciách spracovávať vaše osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov z cookies alebo podobných technológií na našej Webovej stránke prebieha za účelom zabezpečenia fungovania Webovej lokality, prispôsobenia Webovej lokality preferenciám Návštevníka a Zákazníka a na analytické účely. Spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme. Dovoľujeme si upozorniť, že právnym základom spracúvania osobných údajov na reklamné a štatistické účely bude vždy váš dodatočný a výslovný súhlas vyjadrený výberom a zaškrtnutím políčka počas procesu udeľovania súhlasu s cookies.

 

Keď návštevník alebo zákazník používa internetový obchod, súbory cookie sa používajú na identifikáciu jeho prehliadača alebo zariadenia - súbory cookie zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré spravidla nepredstavujú osobné údaje. Niektoré informácie v závislosti od ich obsahu a spôsobu použitia však môžu byť spojené s konkrétnou osobou – priraďovaním určitého správania ku konkrétnemu Návštevníkovi alebo Zákazníkovi, napríklad ich prepojením s údajmi poskytnutými pri registrácii Účtu v Internetovom obchode alebo konkrétnu e-mailovú adresu – a teda považovať za osobný údaj.

 

 1. Ak súbory cookie spracúvajú osobné údaje, uplatňujú sa zásady ochrany osobných údajov?

Áno, vo vzťahu k informáciám zhromaždeným súbormi cookie, ktoré môžu byť spojené s konkrétnou osobou, platia ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov Internetového obchodu týkajúce sa osobných údajov, najmä pokiaľ ide o práva dotknutej osoby.

 

 1. Musím súhlasiť s používaním cookies?

Počas vašej prvej návštevy našej webovej stránky sa vám zobrazia informácie o našom používaní súborov cookie. Môžete s nimi súhlasiť alebo nie. Ak nesúhlasíte s naším používaním cookies, budeme používať iba nevyhnutné, technické cookies nevyhnutné pre správne fungovanie Webovej stránky. Súbory cookie, ktoré nepatria do skupiny technických súborov, sa načítajú až po udelení súhlasu so súbormi cookie (doložka o prihlásení ).

 

 1. Môžem zmeniť názor na používanie cookies?

Samozrejme. Ak ste súhlasili s naším používaním cookies, môžete kedykoľvek zmeniť názor a odmietnuť ich používanie v budúcnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Treba však mať na pamäti, že zakázanie alebo obmedzenie používania súborov cookie môže spôsobiť ťažkosti pri používaní Internetového obchodu, ako aj mnohých iných webových stránok, ktoré používajú súbory cookie.

 

Ak potrebujete pomoc s odvolaním súhlasu, kontaktujte naše centrum služieb zákazníkom.

 

 1. Ako môžem dodatočne spravovať svoje súkromie?

Ak chcete dodatočne spravovať svoje súkromie, tu je zoznam nástrojov, ktoré môžu byť užitočné:

 

  1. nastavenia cookies vo webovom prehliadači;

Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Súkromie -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookie.

Súbory cookie programu Internet Explorer je možné upraviť z: Nástroje -> Možnosti internetu -> Súkromie;

Mozilla Firefox: Nástroje -> Možnosti -> Súkromie.

  1. zásuvné moduly prehliadača podporujúce správu súborov cookie, napríklad ghostery,

  2. dodatočný softvér na správu súborov cookie,

  3. režim inkognito vo webovom prehliadači,

  4. nastavenia reklám na základe správania, napr. youronlinechoices.com,

  5. mechanizmus správy súborov cookie na našej webovej stránke,

  6. Zrušenie nástroja Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,

  7. Nastavenia reklám Google: https://adssettings.google.com/

  8. Nastavenia reklám na Facebooku: https://www.facebook.com/ads/settings,

 

 1. Sú cookies škodlivé?

Súbory cookie, ktoré používame, nie sú škodlivé pre Návštevníka a Zákazníka, ani pre ním používaný počítač, mobilný telefón či koncové zariadenie, preto odporúčame nevypínať ich podporu v prehliadačoch.

 

Takzvaný neškodné cookies sú nevyhnutné pre správnu prevádzku Webovej stránky, potrebné na umožnenie funkčnosti webovej stránky, ale ich prevádzka nemá nič spoločné so sledovaním používateľa.

Na našej webovej stránke používame aj tzv výskumné súbory cookie, ktoré používame na sledovanie návštevníkov webových stránok, ale nezahŕňajú informácie, ktoré umožňujú (bez iných údajov) identifikovať konkrétneho používateľa. V určitých situáciách používame profilovanie, o čom je viac. 12.

 

 1. Aké cookies prvej strany používame?

Používame naše vlastné cookies (cookies prvej strany), aby sme zabezpečili správne fungovanie webovej stránky. Naše súbory cookie sú určené na to, aby vám uľahčili používanie našej webovej stránky a najmä funkčnosť obchodu.

 

 1. Používame cookies tretích strán?

Áno. Naša webová stránka tiež používa súbory cookie tretích strán na optimalizáciu svojho fungovania. Na analytické a štatistické účely používame aj súbory cookie tretích strán. Súbory cookie nám tiež umožňujú prispôsobiť reklamný a marketingový obsah vašim preferenciám. Cookies sa používajú aj na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu Internetového obchodu.

 

 1. Používame profilovanie?

Áno. Vďaka cookies používaným v Internetovom obchode sa môže Správca dozvedieť o preferenciách Návštevníka – napríklad analýzou toho, ako často navštevuje Internetový obchod a či a aké produkty nakupuje. Profilovanie sa týka najmä prihlásených osôb, teda Zákazníkov. Analýza správania na internete nám pomáha lepšie pochopiť vaše zvyky a očakávania a prispôsobiť sa vašim potrebám a záujmom.

 

Správca na základe súborov cookie využíva aj technológiu, ktorá umožňuje, aby sa reklamné posolstvo dostalo k Návštevníkom, ktorí v minulosti navštívili Internetový obchod, keď používajú iné webové stránky, pomocou nástroja Google Ads.

 

 1. Aké konkrétne súbory cookie, pixely a nástroje IT používame?

 

Google Analytics. Používame službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited (registrovaná pod: 368047) so sídlom: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.  Vďaka tomu vytvárame štatistiky a analýzy na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics automaticky zhromažďuje informácie o používaní našej webovej stránky. Dôležité je, že máme povolenú anonymizáciu IP adries. Spoločnosť Google preto od nás nedostáva osobné údaje, ktoré by mohli byť založené na čísle IP v kombinácii s inými údajmi o návštevníkoch alebo zákazníkoch.

V rámci služby Google Analytics zhromažďujeme demografické údaje a údaje o záujmoch. Zhromaždené informácie, ktoré nepredstavujú osobné údaje, sa najčastejšie prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. 

 

Ak vás zaujímajú podrobnosti týkajúce sa spracovania údajov v rámci služby Google Analytics, odporúčame vám prečítať si dokument vyvinutý spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Ads (predtým Google Adwords) – konverzia a remarketing. Používame nástroj Google Ads poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Limited (registrovaný pod: 368047) so sídlom: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. To nám umožňuje upozorňovať na náš obsah a ponuky prostredníctvom reklamných materiálov na externých webových stránkach. Analyzujeme dáta z reklamných kampaní za účelom optimalizácie reklamných aktivít. Reklamné materiály doručuje Google pomocou tzv "Reklamné servery". Na tento účel používame serverové cookies, pomocou ktorých je možné merať určité parametre na meranie úspešnosti oslovenia príjemcov, ako je umiestnenie reklám alebo kliknutia používateľov. Ak pristupujete na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, služba Google Ads uloží do vášho zariadenia súbor cookie. Pre tieto súbory cookie sa na účely analýzy hodnoty zvyčajne ukladajú: jedinečný identifikátor súboru cookie, počet zobrazení na umiestnenie reklamy (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre konverziu po zobrazení) a informácie o zrušení (označenie, že používateľ si neželá byť braný do úvahy). Súbory cookie umožňujú spoločnosti Google rozpoznať váš webový prehliadač. Na základe vyššie uvedených reklamných opatrení nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne osobné údaje. Nezískavame ďalšie údaje a na základe získaných informácií nemôžeme identifikovať používateľov. Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky vytvorí spojenie so serverom Google. Aj keď nie ste zaregistrovaný v žiadnej službe Google alebo nie ste prihlásení, je možné, že poskytovatelia siete môžu zhromažďovať a uchovávať vašu IP adresu.

V Google Ads využívame aj remarketingový nástroj, ktorý nám umožňuje prezentovať používateľom našej webovej stránky reklamy na základe ich záujmov z iných webových stránok patriacich do reklamnej siete Google. Na tento účel ukladá Google súbory cookie v prehliadačoch používateľov, ktorí navštívia konkrétne služby Google alebo webové stránky v Reklamnej sieti Google, aby jednoznačne identifikovali webový prehliadač na konkrétnom zariadení.

Odporúčame vám prečítať si dokumenty týkajúce sa GDPR a Google Ads: https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/gdpr/.

Facebook – Používame aj marketingové nástroje a chat, ktorý poskytuje Meta Platforms Ireland., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“). V rámci týchto nástrojov k vám smerujeme reklamy na Facebooku. Aktivity v tejto oblasti vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu o marketing našich vlastných produktov.

Aby sme na vás mohli zacieliť reklamy prispôsobené z hľadiska vášho správania na našej webovej stránke, používame Pixel Facebook, ktorý automaticky zhromažďuje informácie o vašom používaní našej webovej stránky z hľadiska prezeraných stránok.

Osobné údaje neposkytujeme. Informácie zhromaždené v rámci služby Facebook Pixel sú anonymné, t. j. neumožňujú nám identifikovať vás. Umožňujú nám iba získať informácie o tom, aké kroky boli na našej webovej stránke podniknuté. Chceli by sme však upozorniť, že Facebook môže tieto informácie kombinovať s inými informáciami o vás zhromaždenými v rámci vášho používania webovej stránky Facebook a použiť ich na vlastné účely vrátane marketingu. V súčasnosti má Facebook Pixel vplyv aj na údaje Instagramu. Takéto aktivity na Facebooku už od nás nezávisia a informácie o nich nájdete priamo v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku: https://www.facebook.com/privacy. Nastavenia ochrany osobných údajov môžete spravovať aj z účtu na Facebooku.

 

 

Bing Ads – poskytovateľom týchto cookies je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. To nám umožňuje upozorňovať na náš obsah a ponuky prostredníctvom reklamných materiálov na externých webových stránkach. Analyzujeme dáta z reklamných kampaní za účelom optimalizácie reklamných aktivít.

 

Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš webový prehliadač. Na základe vyššie uvedených reklamných opatrení nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne osobné údaje. Nezískavame ďalšie údaje a na základe získaných informácií nemôžeme identifikovať používateľov. Vďaka použitým marketingovým nástrojom sa váš prehliadač automaticky pripojí k serveru Microsoft. Aj keď nie ste zaregistrovaný v žiadnej službe spoločnosti Microsoft alebo nie ste prihlásení, je možné, že poskytovatelia siete môžu zhromažďovať a uchovávať vašu IP adresu.

 

Zásady ochrany osobných údajov nášho partnera si môžete prečítať tu:

https://privacy.microsoft.com/pl-PL/privacystatement

 

Thulium - na našej webovej stránke využívame aj riešenia poskytované spoločnosťou Thulium sp. z o. o. so sídlom v Krakove (31-827), Os. Złota Jesieni 7, (KRS 0000409650). Vďaka pomoci nášho partnera sme mohli zaviesť funkciu Chat a uľahčiť prácu nášmu zákazníckemu centru. Uľahčí vám to aj kontakt s našou spoločnosťou a urýchli proces zodpovedania vašich otázok a preskúmania žiadostí a sťažností.

 

Viac informácií o spracovaní údajov našim partnerom nájdete tu:


https://thulium.com/pl/terms-and-conditions/

 

Smartlook – na našej webovej stránke používame aj riešenia poskytované spoločnosťou Cisco Systems, Inc. so sídlom na 170 West Tasman Drive, San Jose, Kalifornia 95134. Náš partner je zaradený do zoznamu Data Privacy Framework, a preto je uznávaný ako subjekt zaručujúci primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Vďaka pomoci nášho partnera môžeme viesť štatistiky návštevnosti na našej webovej stránke a optimalizovať našu webovú stránku ich analýzou. Zásady ochrany osobných údajov nášho partnera si môžete prečítať tu:

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html#cookies

 

GetResponse – využívame technologické riešenia poskytované spoločnosťou GetResponse SA so sídlom v Gdansku. Vďaka nástrojom poskytovaným touto spoločnosťou sme schopní analyzovať aktivitu používateľov a posielať im personalizované správy prostredníctvom platformy GetResponse, ktorú spravuje spoločnosť GetResponse SA so sídlom v Gdansku. Informácie o ochrane súkromia GetResponse sú dostupné tu: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.

 

 1. Ako dlho ukladáme cookies obsahujúce osobné údaje?

V závislosti od typu, účelu a právneho základu spracovania súborov cookie je doba uchovávania súborov cookie od 1 sedenie do 2 rokov.[3] [4] 

 

Súbory cookie, ktoré zhromažďujeme, obsahujúce osobné údaje Návštevníka, ktorý nie je Zákazníkom, budú uložené až do vznesenia námietky. Správca môže osobné údaje vymazať, ak do 2 roky[5]  nebudú použité na marketingové účely, pokiaľ zákonné ustanovenia nezaväzujú Správcu spracúvať osobné údaje po dlhšiu dobu.

 

Niektoré osobné údaje môžu byť uchovávané dlhšie v prípade, ak má Návštevník voči Správcovi akékoľvek nároky alebo aby Správca mohol uplatniť nároky alebo sa brániť proti nárokom (vrátane nárokov tretích osôb), a to po dobu premlčania stanovenú zákonom, najmä Občianskym kód.

V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania Osobných údajov.

 

 1. Aké nástroje sociálnych médií používame?

Naša webová stránka používa zásuvné moduly a ďalšie sociálne nástroje poskytované stránkami sociálnych sietí, ako sú Facebook, Instagram a YouTube.

 

Zobrazením webovej stránky obsahujúcej takýto doplnok váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi správcov stránok sociálnych sietí (poskytovateľov služieb). Obsah zásuvného modulu je prenášaný daným poskytovateľom služieb priamo do vášho prehliadača a integrovaný s webovou stránkou. Vďaka tejto integrácii dostávajú poskytovatelia služieb informácie o tom, že váš prehliadač zobrazil našu webovú stránku, a to aj v prípade, že u daného poskytovateľa služieb nemáte vytvorený profil alebo k nemu nie ste práve prihlásení. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) odosiela váš prehliadač priamo na server daného poskytovateľa služieb a tam sa ukladá.

 

Ak ste sa prihlásili na niektorú zo stránok sociálnych sietí, poskytovateľ služieb bude môcť priamo priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu profilu na danej sociálnej sieti. 

 

Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a používanie poskytovateľmi služieb, vrátane možnosti kontaktu a vašich práv v tejto súvislosti a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, sú popísané v zásadách ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov služieb.

       Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

       Facebook - https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update

       YouTube-https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

 

Zásady používania súborov cookie 1.0 sú platné od 01.02.2023

Ak nechcete, aby stránky sociálnych sietí priraďovali údaje zhromaždené počas vašej návštevy našej webovej stránky priamo vášmu profilu na danej webovej lokalite, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky z tejto webovej stránky odhlásiť. Môžete tiež úplne zabrániť načítaniu zásuvných modulov na web pomocou vhodných rozšírení vo vašom prehliadači, napríklad blokovanie skriptov.

 

 

 

Zásady používania súborov cookie 1.0 sú platné od01.02.2023